1
بـــــه‌ خێـــــر       بێن       بــــۆ ڤۆیس چـــاتی  گه‌نجانی كورد  به‌هیوای كــات و ســاتێكی خۆش       و       ئــارام له‌ گــه‌ڵمان       ببه‌نه‌ســـه‌ر

 

 

 

 

kur kch