1 (17)
 

 

 

 

بـــــه‌ خێـــــر       بێن       بــــۆ ڤۆیس چـــاتی  گه‌نجانی كورد  به‌هیوای كــات و ســاتێكی خۆش       و       ئــارام له‌ گــه‌ڵمان       ببه‌نه‌ســـه‌ر
 

kur kch